Aangepaste spelregels WRC

02-04-2022

Het reeds 2 keer uitgestelde World Riichi Championship zou dan toch kunnen plaats vinden in Wenen in 2022, van 24 tot 28 augustus. Drie Belgische spelers mogen deelnemen. In de aanloop naar dit WRC beraadde een team specialisten zich nog eens grondig over de spelregels en voerde enkele aanpassingen in.

- Multiple Yakuman : voor een hand dat meerdere Yakuman elementen bevat, mag je nu een dubbele of zelfs triple yakuman tellen (vb grote drie draken + 4 gesloten pons/kans)

- Kazoe Yakuman : een hand met minstens 13 fan, maar zonder Yakuman elementen, wordt afgetopt op 11 fan = Sanbaiman (vb 3 gesloten pons + 3 kans + 9 dora)

- Een hand bestaande uit 4 kans en 16 dora telt nog steeds als een single Yakuman

- Betrouwbaarheid (= sekininbarai) : vb wanneer een speler al 2 open pons van draken heeft en je geeft de 3de, of al 3 open pons van winden en je geeft de 4de, ook al is dat nog niet de winnende steen, maar de speler wint nadien met een tsumo, dan betaalt de 'gever' toch de hoogste prijs

- Bepaling zitplaatsen : mag op verschillende manieren gebeuren, maar steeds in overeenstemming met alle spelers bepaald worden, en moet fair en willekeurig zijn, en gelden voor alle tafels voor de duur van het toernooi (vb traditioneel met 4 verschillende winden, een even en een oneven steen, of zoals op het WRC 2015 met alleen 4 verschillende winden, of op een andere wijze, vooraf gecommuniceerd door de organisatie)

- Straffen : een chombo kost je nu 30 000 ptn, een chombo met opzet wordt beschouwd als valsspelen en wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting, nieuw is dat je ook een chombo krijgt voor een hand met teveel of te weinig stenen, het trekken van een verkeerde steen en deze in je hand opnemen, en ron/tsumo zonder yaku (al dan niet getoond)

- Kleinere fouten : een foute call, voor chi/pon/gesloten kan/riichi, wordt nu bestraft met een dode hand, en je mag een call niet meer snel veranderen, de eerste call moet gemaakt worden

- Duidelijkere afspraken ivm het tonen van stenen:

  • 3 tot 6 stenen van de dode muur : dode hand
  • 7 of meer stenen van de dode muur : chombo
  • de ura dora bekijken voor het einde van het spel : chombo
  • 7 of meer stenen van je eigen hand : chombo
  • 3 of meer stenen van de hand van een andere speler : chombo
  • zicht op de hand van de tegenspeler : chombo

- Het foutief invullen van scoreformulieren wordt ook als een fout bestraft met max 8 000 ptn

- Een spel is pas begonnen wanneer de Oostspeler een steen heeft weggegooid

- Een ronde duurt 90min, een begonnen spel wordt dan nog afgewerkt (uitz wanneer Oost nog niet is uitgespeeld, wordt nog 1 spel meer gespeeld, bij chombo tijdens laatste hand eindigt de ronde meteen)

- Het is toegelaten om vooraf te bepalen dat voor bepaalde hanchans een andere tijdslimiet geldt (vb voor de finaleronde)

- Spelers mogen voor elk spel vragen naar een telling van de score, maar tracht het tijdverlies te beperken, het wordt aanbevolen om de score uit te drukken als het verschil met de startscore van 30 000

- Voor elk voorlaatst spel (in principe Zuid 4) moet elke speler zijn score noteren bij zijn wind en het scoreformulier in het midden van de tafel plaatsen (formule = actuele score - 30 000 / 1 000, gebruik + of "symbool delta" voor negatieve getallen)

- Zodra een volgende speler de steen van de muur heeft aangeraakt, is het te laat om van gedacht te veranderen en de laatste discard alsnog op te eisen, wanneer een volgende speler al een steen heeft getrokken, mogen ook de andere spelers de laatste discard niet meer opeisen

- Wanneer een speler echter te snel een steen van de muur neemt, zodat de andere spelers niet de kans hebben gehad om een call te maken, of te traag zodat het lijkt op vertraging van het spel, kan de scheidsrechter een verwittiging geven, in het eerste geval kan de call toch geldig worden verklaard en moet de getrokken steen terug geplaatst worden

- Het is belangrijk dat elke speler erop toeziet dat de geclaimde stenen naar de juiste weggever worden gericht, want dit geldt als bewijs voor furiten, waar je later niet meer op terug mag komen

- Een paar van heersende wind en eigen wind is toch slechts 2 minipunten waard

Een formele publicatie van het aangepaste spelregelboek volgt later.