Resultaten van het grote Mahjong onderzoek

26-06-2020

De nieuwsbrief van de BMA heeft een 45-tal abonnees, maar naar schatting zijn er in België toch wel een 70-tal spelers aangesloten bij een club. Zestien respondenten* namen deel aan de grote online bevraging, die eind mei via de nieuwsbrief en op de website werd gepubliceerd. We zijn hen zeer dankbaar voor het, zij het beperkt, inzicht in hoe de spelers in COVID-19 tijden het uitoefenen van hun favoriete bezigheid ervaren.

Bijna 2/3de van de respondenten (63%) speelde voordien wekelijks fysiek mahjong, maar meer dan de helft speelde al regelmatig online (56%). Tijdens de beperkingsmaatregelen steeg dit aandeel tot 81%. Het gemis aan het samen spelen valt zwaar voor 1/3de van de spelers, en 44% kijkt uit naar een heropstart, in welke vorm dan ook. Ontmoeting-verbondenheid en ontspanning zijn dan ook voor de meeste spelers de voornaamste reden om te spelen (63%), het spelen zelf (56%) en de uitdaging ervan (44%) worden ook erg belangrijk gevonden.

MahjongSoft blijkt het meest gekende online platform, dat wijst op een duidelijke oververtegenwoordiging van MCR spelers onder de respondenten. Onder de Riichi spelers is MahjongSoul het populairste. Een kleine 20% sprak zich duidelijk uit tegen online spelen, de helft van de spelers lijkt wel geneigd om regelmatig online te blijven spelen, de overige 30% gaat dat weer minder doen wanneer er een fysiek alternatief wordt aangeboden.

Bijna 80% van de respondenten ziet het wel zitten om weer fysiek te gaan spelen, de helft hiervan vindt wel dat aangepaste maatregelen getroffen moeten worden, en 1 op 4 wacht liever nog wat af.

Niet minder dan 3 op 4 respondenten speelde al in competitieverband, de meesten ook internationaal. Een kleine 20% is helemaal niet geïnteresseerd in competitie. Ongeveer de helft is van mening dat fysieke toernooien kunnen hervatten, al geeft zowat 1/3de van hen aan zelf toch nog te aarzelen om mee te doen. Als een online alternatief wordt aangeboden, zou slechts 12,5% deelnemen. Een jaar overslaan lijkt voor 1/3de de betere optie.

Tenslotte vindt de helft van de respondenten dat de huidige regels omtrent de MERS-kwalificatie volstaan, voor 1/3de mogen de online toernooien ook meetellen.

Het was slechts een kleinschalig onderzoek, maar het leerde ons toch dat een aantal spelers de weg hebben gevonden naar online spelen, maar dat een meerderheid liever fysiek rond de tafel gaat zitten. Heel wat spelers lijken er toch niet gerust in dat het al veilig is om speelavonden en toernooien te hervatten, en verwachten aangepaste voorzieningen van de organisatoren.

Zowel in Temse als in Leuven worden sinds half juni toch opnieuw, weliswaar beperkt, speelavonden in huiselijke kring en op café aangeboden, en de Rode Lotus hoopt haar toernooi te kunnen uitstellen naar september 2020. Van de eerder 60 geregistreerde spelers bevestigde 1/3de al voor een latere datum. In Brussel was de locatie nog niet beschikbaar omdat deze wordt gebruikt als blokruimte, en in LLN blijft het voorlopig stil, maar daar zou de examenperiode evenzeer een verklaring kunnen bieden.

* zeker 1 van de respondenten was geen Belg en woont ook niet in België.